15 Międzynarodowa Konferencja fundacji Otto Brenner Stiftung

15 Międzynarodowa Konferencja fundacji Otto Brenner Stiftung

W dniach 2-3 kwietnia 2014 w Brukseli została zorganizowana 15 Międzynarodowa Konferencja przez Fundację im. Otto Brenner Stiftung.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji, w której uczestniczyło blisko 500 uczestników było hasło „Perspektywy Europy Socjalnej” w dobie bezrobocia i przyszłości młodego pokolenia europejczyków.

W dyskusji skupiono się na problemie lepszej przyszłość dla młodego pokolenia i zadań, jakie powinna spełnić Unia Europejska w tym zakresie.

Dużym zainteresowaniem przez uczestników został przyjęty panel – widowisko zorganizowane przez młodych działaczy związkowych w tym również przedstawicieli młodzieżówki OPZZ.

Młodzi ludzie w dynamiczny sposób zaprezentowali obecną niełatwą sytuację młodzieży – bezrobocie, brak perspektyw, brak pracy mino ukończonych np. 5 fakultetów, brak możliwości zaciągnięcia kredytu, brak posiadania stałej pracy na czas nieokreślony, wysokie koszty samodzielnego mieszkania.

Młodzi zaprezentowali bolączki, ale nie zaprezentowali żadnych konkretnych rozwiązań, aby te problemy przezwyciężyć. Wskazali jedynie, że oczekują tego od polityków startujących w tegorocznych majowych wyborach do euro-parlamentu.

Uczestniczący w konferencji przedstawiciele z Polski w swoich wytępieniach podkreśli, że Europie potrzeba nowego mocnego impulsu, aby ponownie stała się ona dynamicznym organizmem pozytywnie oddziałującym na obywatela Zjednoczonej Unii.

W konferencji uczestniczyło 12 przedstawicieli naszej Federacji.

 

Mirosław Grzybek

FZZ Metalowcy

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.