Rada Branży Przemysł OPZZ

Rada Branży Przemysł OPZZ

źródło : OPZZ 

17 listopada członkowie Branży OPZZ Przemysł dyskutowali na temat sytuacji w przedsiębiorstwach tego sektora. Posiedzenie Branży poprowadził jej przewodniczący – Mirosław Grzybek z Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników.

Omówiono szczegółowo koniunkturę w poszczególnych sektorach przemysłu. Spostrzeżenia członków Branży OPZZ Przemysł potwierdziły dane statystyczne opisujące kondycję tej branży przedstawione przez Norberta Kusiaka, dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ.

dalsza cześć tekstu 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.