30-lecie Związku Zawodowego „Metalowcy”

30-lecie Związku Zawodowego „Metalowcy”

W dniu 30 listopada 2013 roku odbyły się uroczystości 30-lecia istnienia Związku Zawodowego „Metalowcy” przy CNH Polska w Płocku. Główna gala miała miejsce w auli Urzędu Miasta Płocka, na której byli obecni i emerytowani członkowie związku, jak również zaproszeni goście m.in. Wiesława Taranowska – Wiceprzewodnicząca OPZZ, Romuald Wojtkowiak – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy”, Ewa Kowalak – Wiceprzewodniczący Rady OPZZ w Płocku i powiatu płockiego, Roman Siemiątkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej, Artur Jaroszewski – Przewodniczący Rady Miasta Płocka, Lech Dąbrowski – Członek Zarządu Powiatu Płockiego oraz byli i obecni dyrektorzy firmy.

Uroczystą galę rozpoczął Lech Latarski – przewodniczący związku, który przedstawił zebranym rys historyczny organizacji, której początki sięgają 1983 roku. Zaprezentowane zostały informacje dotyczące działalności związku na przestrzeni 30lat jej funkcjonowania. Jednocześnie wyraził podziękowanie dla tych wszystkich osób, które w dobie minionych lat przyczyniły się do stale rosnącego rozwoju firmy m.in. Andrzejowi Drętkiewiczowi –prezydentowi miasta Płocka w latach 1990-95. Następnie głos zabrała wiceprzewodnicząca OPZZ – Wiesława Taranowska, która podkreśliła, jak bardzo duży jest wkład płockiej organizacji dla lokalnych struktur OPZZ, natomiast przewodniczący Wojtkowiak podziękował związkowcom m.in. za ich niezawodność i zawsze liczną obecność podczas organizowanych manifestacji na terenie całego kraju.

Na zakończenie uroczystości zostały wręczone odznaczenia: „Za zasługi dla OPZZ” oraz „Za zasługi na rzecz Federacji Zw. Zaw. „Metalowcy”.

Drugą częścią uroczystości stanowił „Jubileuszowy Bal”, na którym związkowcy bawili się do białego rana.


Dodaj komentarz

Your email address will not be published.