35 lat Związku Zawodowego METALOWCY WSK PZL Świdnik S.A.

35 lat Związku Zawodowego METALOWCY WSK PZL Świdnik S.A.

W dniu 8 października 1982 Sejm uchwalił ustawę o Związkach Zawodowych. Na mocy tej ustawy pracownicy zatrudnieni w zakładach pracy mieli prawo do tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych. Ustawa ta była bardzo istotna dla ruchu związkowego ponieważ wprowadzenie stanu wojennego zdelegalizowało prowadzoną działalność związkową przed datą 13 grudnia 1981 roku.

Jedną z pierwszych powołanych do życia Zakładowych Organizacji Związkowych tworzących Federację METALOWCY byli związkowcy z WSK PZL Świdnik S.A., którzy w dniu 27 października 2017 obchodzili jubileusz 35-lecia działalności.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący Związku kol. Jan Siedlecki przypomniał uczestnikom okoliczności powstania Związku. Przybliżył działania pokoleń związkowców na rzecz obrony praw pracowniczych, godnego statutu materialnego i socjalnego oraz bezpiecznych warunków pracy. Zaprezentowany rys historyczny uzupełniła prezentacja multimedialna.

Zaproszeni goście V-ce Przewodniczący OPZZ kol. Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Federacji Metalowcy kol. Mirosław Grzybek, V-ce Przewodniczący Federacji Metalowcy kol. Grzegorz Bor, Przewodniczący Branży Przemysł kol. Stanisław Janas, Starosta Powiatu Świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk, Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson oraz pozostali zaproszeni gości złożyli na ręce kol. Przewodniczącego wyrazy uznania i gratulacje za 35 lat działalności.

Jubileusz stał się również doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień związkowcy i zakładowych. Wręczono 5 wyróżnień „Zasłużony dla OPZZ”, 10 odznaczeń „ Zasłużony działacz Federacji Metalowcy”, 3 odznaczenia „ Zasłużony pracownik WSK”, 32 okolicznościowe medale „ 35-lecia Związku Zawodowego Metalowcy” oraz 31 „ Zasłużony dla Związku Zawodowego Metalowcy”

Obchody zakończył wspólny toast lampką szampana z życzeniami rozwoju zakładu i osób w nim zatrudnionych.

Galeria

Link do galerii zdjęciowej : http://lsw24.pl/2017/10/metalowcy-obchodzili-35-lecie-foto/

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.