35-lecie NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej

35-lecie NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej

10 marca, w Centrum Kongresowym Hotelu Dębowiec odbyły się uroczyste obchody 35-lecia działalności NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek w Bielsku-Białej, połączone z corocznym Zebraniem Delegatów.

W uroczystości wziął udział przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych kol. Jan Guz oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowcy kol. Mirosław Grzybek. Była także obecna przewodnicząca Śląskiej Rady Okręgu Metalowców kol. Elżbieta Szkotak i przewodniczący ZZ Metalowcy FCA Poland kol. Bolesław Klimczak.

Goście, w prezentacji multimedialnej zapoznali się historią Związku oraz aktualną sytuacją w 17 Spółkach w których Związek prowadzi działalność statutową . Wyróżniający się działacze związkowi zostali odznaczeni odznaczeniami OPZZ i Federacji Metalowcy.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście złożyli na ręce Przewodniczącego NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek kol. Stanisława Młynarczyka podziękowania za wkład w działalność ruchu związkowego, za zaangażowanie i aktywność w strukturach ogólnopolskich, skuteczną obronę praw pracowniczych oraz wieloletni dialog społeczny i umiejętność podejmowania trudnych decyzji przynoszących korzyści pracownikom.

W trakcie Zebrania Delegatów, Jan Guz zaprezentował sytuację w ruchu związkowym ze szczególnym omówieniem proponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy zmian w Kodeksie pracy z uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. Szef OPZZ odpowiadał na pytania zebranych. Przewodniczący FZZ Metalowcy przybliżył proces połączenia się Federacji Metalowców z Federacją Hutniczych Związków Zawodowych oraz przypomniał że w tym roku obchodzimy 110 lecie ruchu związkowego Metalowców w Polsce.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.