40 lat Federacji ZZ Metalowców i Hutników

40 lat Federacji ZZ Metalowców i Hutników

5 października 1983 roku Sądzie Wojewódzkimi w Warszawie pod numerem „8” została zarejestrowana Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego „METALOWCY”.

Zespołowi  przewodniczył kol. Zajda Ryszard – reprezentujący zakłady Cegielskiego z Poznania, skład komitetu uzupełni kol. Sadłek Mieczysław – reprezentujący Bumar Fablok Chrzanów,  Dudewicz Andrzej – reprezentujący warszawski Ursus, Nestorowicz Edward – Hydrobudowę Wrocław i Kaczmarek Bogdan reprezentujący poznańską Wipofamę. Dwa miesiące później w dniach 1-2 grudnia 1983 roku w Poznaniu odbył się I Zjazd Federacji, na którym zostały wybrane pierwsze władze. W tym  okresie do Federacji należało 409 zakładowych organizacji zakładowych skupiających w swoich szeregach ok. 130 tys. czynnych zawodowo członków związku.

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych została zarejestrowana jako pierwsza w kraju w dniu 20 maja 1983, Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego był Edward Książkiewicz. Pierwszy Zjazd miał miejsce 11 czerwca 1983  w hali Huty Baldion w Katowicach którym udział wzięło przedstawiciele 93 organizacji jako założycieli, reprezentujących ponad 95 000 członków.  

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.