40-lecie NSZZ Pracowników Walcowni Metali Dziedzice S.A.

40-lecie NSZZ Pracowników Walcowni Metali Dziedzice S.A.

W piątek 12 maja członkowie NSZZ Pracowników Walcowni Metali Dziedzice S.A. w Czechowicach-Dziedzicach obchodzili jubileusz 40-lecia swojej Organizacji Związkowej. Uczestników akademii przywitała Przewodnicząca Gabriela Binek, która w swoim referacie przypomniała okoliczności powstania Zakładowej Organizacji Związkowej, przybliżył działania pokoleń związkowców na rzecz obrony praw pracowniczych, godnego statutu materialnego i socjalnego oraz bezpiecznych warunków pracy. Zaprezentowany rys historyczny uzupełniła bogata prezentacja multimedialna.  Jubileusz stał się również doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień związkowcy i zakładowych,  a także momentem podziękowania tym, którzy w na przełomie 1982/83  w niełatwym okresie po zniesieniu  stanu wojennego podjęli się tworzenia nowych odrodzonych związków zawodowych. Zaproszeni goście reprezentujący Federację złożyli na ręce Przewodniczącej wyrazy uznania i gratulacje za 40 lat działalności. Honorowym gościem był Jan Piesiur – były Przewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych  – członek tej organizacji. 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.