62 rocznica poznańskiego czerwca 1956

62 rocznica poznańskiego czerwca 1956

W poniedziałek 25 czerwca przedstawiciele Zarządu NSZZ Pracowników H. Cegielski Poznań „METALOWCY” wraz z Przewodniczącym Federacji Mirosławem Grzybkiem, Przewodniczącym Okręgu Wielkopolsko-lubskiego Bogdanem Kaczmarkiem, Przewodniczącym Związku Zdzisławem Stróżykiem złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia poznańskiego czerwca 1956 roku, aby oddać cześć i pamięć metalowcom , którzy jako pierwsi w dobie realnego socjalizmu upomnieli się podstawowe prawa pracownicze. Prawo do godnej płacy i warunków zatrudnienia.

Dzisiaj podobnie jak ponad 6 dekad temu ówczesne żądania poznańskich robotników są priorytetem w działaniach związkowych. Potwierdził to obradujący pod hasłem „Polska potrzebuje wyższych płac” Kongres OPZZ. Dzisiaj po 14 latach obecności w Unii Europejskiej polscy pracownicy są dyskryminowani ze względu na miejsce wykonywania pracy, ponieważ nasze koleżanki i koledzy za Odry pracując na tych samych stanowiskach stanowiska i na tych samych maszynach zarabiają prawie pięciokrotnie więcej. Mając tą świadomość należ to przypominać pracodawcą, zwłaszcza w dobie kiedy mamy rynek pracownika.

Poznański czerwiec jest również znaczącą częścią 110 letniej historii naszego ruchu związkowego. Należy zawsze pamiętać że przed sierpniem, październikiem czy grudniem zawsze w kalendarzu jest był i będzie czerwiec.

FZZ MiH

 

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.