67 rocznica poznańskiego Czerwca 1956 r.

67 rocznica poznańskiego Czerwca 1956 r.

W poniedziałek 26 czerwca po spotkaniu członków Rady Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego, w trakcie którego zostały omówione bieżące sprawy funkcjonowania rady oraz problemy zakładowych organizacji związkowych przedstawiciele Federacji, Okręgu oraz NSZZ Metalowcy H. Cegielski Poznań S.A.  złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia poznańskiego czerwca 1956 roku, aby oddać cześć i pamięć metalowcom , którzy jako pierwsi w dobie realnego socjalizmu upomnieli się podstawowe prawa pracownicze – prawo do godnej płacy i warunków zatrudnienia. Główne uroczystości zostały zaplanowane na  środę 28 czerwca.  

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.