Akcesoria Federacji

Informuję, że istnieje możliwość wyposażenia związków w akcesoria Federacji. Zamówienia i zapytania prosimy kierować do sekretariatu Federacji.

Odzanka Zasłużony Działacz FZZMiH