Akcja protestacyjna związkowców PZL Świdnik pod Pałacem Prezydenckim  22 maja 2015 godz. 11.00.

Akcja protestacyjna związkowców PZL Świdnik pod Pałacem Prezydenckim 22 maja 2015 godz. 11.00.

W przetargu na śmigłowiec dla polskiego wojska do etapu testów wybrano maszynę oferowaną przez francuski koncern Airbus Helicopters – H225M odrzucono dwa inne śmigłowce – Black Hawk amerykańskiej korporacji Sikorsky, polskiego zakładu PZL Mielec oraz AW149 proponowany przez PZL Świdnik z grupy Agusta Westland.

Decyzja ta może mieć ogromnie negatywny wpływ na zakłady PZL Świdnik i zatrudnionych w nich pracowników. Dlatego Zakładowe Organizacje Związkowe funkcjonujące w PZL Świdnik zdecydowały się na przeprowadzenie w dniu 22 maja 2015 pod Pałacem Prezydenckim akcji protestacyjnej.

Poniżej zamieszczamy Apel ZZ Metalowcy WSK PZL Świdnik skierowany do wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji Metalowcy o wsparcie ich działań i liczne uczestnictwo z zaplanowanej akcji protestacyjnej.

Pamiętajmy tylko razem jesteśmy silni i tylko razem możemy wpłynąć na unieważnienie tej decyzji, która godzi w interesy naszych rodzin i naszych pracowników.

/apel/

 

Zarząd FZZ Metalowcy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.