Andrzej Radzikowski – Przewodniczącym OPZZ

Andrzej Radzikowski – Przewodniczącym OPZZ

W  dniu 25 września 2019 Rada OPZZ wybrała nowego Przewodniczącego OPZZ, którym został dotychczasowy V-ce Przewodniczący kol. Andrzej Radzikowski.

Kol. Andrzej Radzikowski w strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 roku, jako członek Rady OPZZ, od kadencji 2002-2006 członek Prezydium OPZZ, a następnie od 2006 funkcję V-ce Przewodniczącego.

Posiada duże doświadczenie w działalności związkowej. W Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego należy od 1978 roku, przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne od Prezesa Ogniska, poprzez Prezesa Oddziału i Okręgu do członka Prezydium Zarządu Głównego. W tej działalności dał się poznać jako człowiek wrażliwy na ludzkie problemy, konsekwentnie zabiegający o realizację programu i idei związków zawodowych.

Jesteśmy przekonani, że pod jego kierownictwem OPZZ będzie kontynuować dotychczasowe sukcesy, a pozycja naszej Centrali Związkowej  zyska na znaczeniu, a jej rozwój nabierze dynamiki.
Wierzymy, że długoletnia współpraca pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych a Federacją Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce będzie się nadal efektywnie rozwijać na korzyść ludzi pracy.

W związku z wyborem na Przewodniczącego zostały przesłane życzenia w imieniu wszystkich związkowców naszej Federacji.

Przewodniczący FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.