Apel  Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce  ws. Sytuacji w polskim przemyśle motoryzacyjnym   do Premiera RP Matusza Morawieckiego

Apel Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce ws. Sytuacji w polskim przemyśle motoryzacyjnym do Premiera RP Matusza Morawieckiego

Po dwóch miesiącach epidemii związanej z koronawirusem sytuacja w branży motoryzacyjnej jest kryzysowa a jej restart wymaga i będzie wymagał dodatkowej pomocy ze strony rządu i administracji państwowej. Zawierane porozumienia w ramach „Tarczy” zgodnie z ustawą z dniach 31 marca 2020 nie gwarantują utrzymania miejsc pracy.  Do dnia dzisiejszego niektóre zakłady nie uruchomiły produkcji ( m.in. Grupa FCA Poland S.A. największy producent samochodów w Polsce) lub pracują na ok. 30 % swoich zdolności produkcyjnych. Z innych  dochodzą informacje, że w związku ze spadkiem zamówień pracodawcy powiadamiają Zakładowe Organizacje Związkowe o zwolnieniach grupowych jak w Neapco Praszka oraz zwolnieniach  indywidulanych. W ocenie Federacji i przedstawicieli związków działających w zakładach motoryzacyjnych nadszedł czas na bezpośrednie zwrócenie się do strony rządowej i zaangażowania sił politycznych i parlamentarnych w obronie ponad 200 tyś miejsc pracy w bezpośredniej produkcji motoryzacyjnej.

 

 

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.