Apel  VIII Zjazdu Krajowego w Bydgoszczy

Apel VIII Zjazdu Krajowego w Bydgoszczy

APEL

VIII Zjazdu Krajowego w Bydgoszczy

Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 listopada 2010 r.

 

w sprawie: sytuacji społeczno – politycznej w Polsce.

 

Od wielu miesięcy związkowcy i pracownicy obserwują wojnę elit politycznych. W ocenie Federacji Związków Zawodowych Metalowcy ciągłe zajmowanie się kłótniami politycznymi, oskarżeniami i pomówieniami nie sprzyja zachowaniu ładu społecznego i zrównoważonemu rozwojowi państwa. Na pierwszy plan w informacjach medialnych przebijają się tematy zastępcze takie jak protesty tzw obrońców krzyża, czy występowanie kolejnych posłów z partii politycznej.

Równocześnie Sejm z inicjatywy rządu przyjmuje ustawę o podwyżce podatku VAT, zwiększa wydatki na Kancelarię Prezydenta i Premiera, sięgając do kieszeni podatników.

W tym samym czasie rząd proponuje obniżenie zasiłków pogrzebowych, zwiększa akcyzę i inne podatki pośrednie i nie akceptuje uzgodnionego przez reprezentatywne organizacje pracobiorców i pracodawców w ramach prac Komisji Trójstronnej ds. społeczno – gospodarczych podniesienia płacy minimalnej na 2011 r.

Drugi rok rząd RP chwali się wzrostem i najlepszymi wynikami gospodarczymi w Europie. Tymczasem Państwowa Inspekcja Pracy i Związki Zawodowe wskazują, że w tysiącach przedsiębiorstw pracownicy nie otrzymują w terminie wynagrodzenia, opóźnienia z ich wypłatą sięgają niejednokrotnie wielu miesięcy. Mamy w Polsce jedno z najbardziej liberalnych praw pracy w Europie. Mimo, to jest one omijane i łamane. Nagminne łamanie prawa pracy nie spotyka się ze zdecydowaną reakcją organów kontroli powołanych do tego celu przez rząd.

Mimo zapewnień rządu i zachęcania emigrantów do powrotu do kraju, tysiące młodych, wykształconych ludzi nie może znaleźć pracy i żyje w coraz większym ubóstwie. Tysiące ma pracę tymczasowa, często bez jakiejkolwiek umowy, nie dającą szans na stabilizacje i rozwój. Następuje coraz większe rozwarstwienie społeczne. Obok bogatych elit żyją coraz biedniejsi Polacy, coraz częściej wątpiący w możliwość poprawy swojego bytu.

 

VIII Zjazd Federacji Związków Zawodowych METALOWCY apeluje do rządu i elit politycznych RP.

Czas zakończyć spory i kłótnie.

Na rozwiązania czekają dziesiątki poważnych problemów.

Domagamy się skutecznych działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy.

Domagamy się zmian w prawie, gwarantujących pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia.

Domagamy się sprawiedliwego rozłożenia kosztów kryzysu na wszystkich obywateli.

Domagamy się zmniejszenia obciążeń podatkowych zwłaszcza podatków pośrednich.

Domagamy się zapewnienia młodym ludziom szans na uczciwe zatrudnienie.

Domagamy się efektywnych działań przeciwdziałających wzrastającemu bezrobociu.

 

Prezydium Zjazdu

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.