ArcelorMittal Poland wraca do decyzji o wygaszaniu wielkiego pieca !

ArcelorMittal Poland wraca do decyzji o wygaszaniu wielkiego pieca !

Zarząd ArcelorMittal Poland mimo składanych deklaracji oraz zapewnień na temat utrzymania produkcji, w dniu 12 listopada 2019 poinformował, że z dniem 23 listopada 2019 nastąpi „tymczasowe” wygaszenie wielkiego pieca w krakowskim oddziale. Decyzja ta niweczy wysiłek strony społecznej – OPZZ / Federacji ZZ Metalowców i Hutników / Zakładowych Organizacji Związkowych w działania, które były przeprowadzone w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz Trójstronnego Zespołu ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa. Wypracowana wraz z pracodawcami i stroną rządową Uchwała RDS nr 84 jak widać nie miała żadnego wpływu na decyzję „Pana Mitalla”. Niestety działania te wskazują, że była to wyłącznie gra na czas, podyktowana kalendarzem wyborczym. Związkowcy krakowskiego oddziału uważają, że wygaszenie wielkiego pieca będzie trwałe, a nie tymczasowe, a to w konsekwencji przyniesie zwolnienia ok. 2000 pracowników.

W obronie miejsc pracy zostanie przeprowadzony protest w poniedziałek 18 listopada przed Bramą Główną, oraz pikieta w czwartek 21 listopada pod Urzędem Wojewódzkim.

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników oraz NSZZ Pracowników AreclorMittal Poland S.A. zwraca się do wszystkich naszych związkowców o udział w tych akcjach. Pokażmy że „Razem możemy więcej”, i stańmy ramię w ramie w obronie ich miejsc pracy.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.