ArceolorMittal Poland – wypowiedział ZUZP

ArceolorMittal Poland – wypowiedział ZUZP

W piątek 29 maja 2020 Zakładowe Organizacje Związkowe będące stronami  Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy w ArecolrMittal Poland zostały powiadomione o jego wypowiedzeniu. Poniżej prezentujemy tekst Zarządu NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland w Krakowie jaki skierowali do członków Związku oraz pracowników AMP.

 

CZARNY PIĄTEK 29 MAJA 2020 R.

W ARCELORMITTAL POLAND S.A.

 

Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. 29.05. 2020 roku wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz Porozumienia Okołoukładowe. W Krakowie sygnatariuszom ZUZP AMP SA tą smutną wiadomość przedstawił Szef Biura Dialogu Społecznego dodając przy tym, że Zarząd Spółki podjął tą decyzję jednomyślnie informując o tym fakcie władze Grupy AM w Luksemburgu.

 

Według strony związkowej jest to odpowiedź AMP SA na brak zgody na dalsze obniżki wynagrodzeń

pracowników, o które dyrekcja spółki wystąpiła do organizacji związkowych.

Po podpisaniu Porozumienia postojowego, które tylko dzięki związkowej zgodzie dało AMP SA duże dopłaty miesięczne z budżetu państwa i oświadczenia jako strony społecznej, że są to ostatnie ograniczenia wynagrodzeń pracowniczych uznaliśmy, iż zakończyły się rozmowy dotyczące projektów zmniejszających koszty stałe (wynagrodzenia pracownicze) w AMP SA. Niestety już dwa tygodnie po zakończeniu rozmów pracodawca oczekiwał aprobaty dla kolejnych obniżek wynagrodzeń.

Czy mieliśmy się zgodzić na zabranie pracownikom: karty hutnika, części dodatku zmianowego, premii, dopłat do godzin nadliczbowych i nocnych, częściowej dopłaty do dodatku mistrzowskiego, uprawnień do posiłków regeneracyjnych oraz dodatkowego odpisu na ZFŚS?

Wypowiedzenie ZUZP oraz innych porozumień okołoukładowych traktujemy jako „odwet” za to, że chcieliśmy utrzymać już i tak ograniczone wynagrodzenia pracowników. Oczywiście pracodawca będzie tłumaczył wypowiedzenie ZUZP potrzebą unowocześnienia tego układu i dostosowania go do dzisiejszych czasów. Nie dajmy się zwieść takiemu tłumaczeniu. Pracownicy AMP SA sami muszą ocenić, czy nasza decyzja była słuszna, czy może powinniśmy zgodzić się na „głodowe” pensje.

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy tym działaniem definitywnie AMP SA zrywa „ostatnim tchnieniem”

funkcjonujący jeszcze dialog społeczny w tej firmie i w Polsce ?

AMP SA szczyciła się swego czasu, iż prowadzi jeden z najlepszych „dialogów społecznych” wśród dużych przedsiębiorstw. Tak, w latach poprzednich tak było, ale z każdym rokiem nasze rozmowy były coraz trudniejsze, pracodawca oczekiwał kolejnych wyrzeczeń i poświęceń ze strony pracowników nie dając w zamian tego czego oczekiwali pracownicy. O godną pracę i płacę walczymy od przejęcia Spółki przez obecnego właściciela. Niestety AMP SA obecnie spadło w rankingu hut krajowych w zakresie poziomu wynagrodzeń pracowniczych. Płaca hutników zaczyna także odstawać poziomem od innych grup zawodowych. A teraz dodatkowo dochodzą działania, które wielu uzna za jednostronny „dyktat”.

Nie możemy poddawać się i ślepo przyjmować stawianych warunków.

Apelujemy do wszystkich pracowników AMP SA., by wsparli działania związkowe, które zapewne będą odpowiedzią na decyzje o wypowiedzeniu ZUZP i porozumień okołoukładowych. Przyszedł taki czas, że tylko wspólne starania i wsparcie ze strony wszystkich pracowników AMP SA mogą zapewnić sukces w tej nierównej walce o prawo do godnej pracy i płacy pracowników ArcelorMittal Poland SA.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.