Baza danych Zakładowych Organizacji Związkowych Federacji Metalowcy

Baza danych Zakładowych Organizacji Związkowych Federacji Metalowcy

Z godnie z przyjęta przez delegatów „Strategią Rozwoju Zasobów Ludzkich FZZ Metalowcy” podczas IX Zjazdu Federacji, umieszczamy na naszej stronie internetowej podstawowe dane informacyjne dotyczące Zakładowych Organizacji Związkowych z okręgów Śląskiego, Mazowiecko-Podlaskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego.

Mamy nadzieje, że ta swoista mapa lokalizacji zakładów branży metalowej, w których funkcjonujemy, jako Federacja Metalowcy pozwoli na zbudowanie sieci relacji pomiędzy organizacjami, w ramach, której będzie się można wymienić się swoimi doświadczeniami, informacjami, inicjatywami oraz dobrymi przykładami z codziennej pracy związkowej.

Być może informacja, że w danym zakładzie działa związek zawodowy Metalowcy pozwoli na nawiązanie kontaktu przez osoby chętne na zorganizowanie się w związek w sąsiednim zakładzie lub mieście.

Niech ta baza danych będzie również podstawowym źródłem informacyjnym o profilu działalności zakładu, w którym pracują nasze koleżanki i koledzy.

Sądzimy, że w najbliższym czasie również pozostałe okręgi zdopingowane dobrym przykładem przygotują odpowiednie dane ze swoich okręgów.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 

Okręg Śląski

– Okręg Mazowiecko – Podlaski

– Okręg Warmińsko – Mazurski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.