Brenna 2016

Brenna 2016

W dniach 3 – 5 czerwca Rada Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców zorganizowała szkolenie związkowe, którego przewodnim tematem było „Negocjacje zbiorowe w zakładzie pracy prowadzone przez Zakładową Organizację Związkową – praktyczne wskazówki”

Szkolenie przeprowadził ekspert OPZZ kol. Paweł Śmigielski. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 osób z kilkunastu zakładów województwa śląskiego oraz przedstawiciele okręgów wielkopolsko-lubuskiego, łódzkiego, oraz dolnośląskiego Federacji Metalowcy.

W swoim wykładzie kol. Paweł przybliżył uczestnikom praktyczne wskazówki jak przeprowadzić negocjacje, na co zwracać uwagę oraz jaką szczególną rolę pełni Zakładowa Organizacja Związkowa będą głównym podmiotem każdych negocjacji.

W trakcie panelu dyskusyjnego związkowcy zaprezentowali pozostałym uczestnikom aktualną sytuację w poszczególnych zakładach pracy ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych ostatnich negocjacji placowych. Generalną zasadą podwyżek to zbiorowy wzrost stawek godzinowych w postaci kwotowej lub procentowej. Jednak coraz częściej mamy do czynienia, że wzrost płac, który jest realizowany poprzez wypłatę premii lub nagród jednorazowych tak jak ma to miejsce praktycznie we wszystkich zakałach Grupy FCA.

Wymiana informacji i poglądów z tym zakresie pozwoliła w wielu aspektach inaczej spojrzeć na nasze zakłady pracy. Miła atmosfera spotkania oraz piękno ziemi beskidzkiej sprzyjały licznie prowadzonym dyskusjom oraz wspólnej integracji.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.