Chcemy pracować – kończcie negocjować

Chcemy pracować – kończcie negocjować

Pod takim hasłem ok. 150 związkowców Huty Częstochowa w dniu 3 lipca 2019 protestowało pod siedzibą Banku PKO Bank Polski S.A. w sprawie udzielenia zgody na przejęcie huty przez brytyjski fundusz inwestycyjny Greybull Capital. Przejęcie huty przez nowego inwestora pozwoli na wznowienie produkcji, spłacenie zadłużenia wobec banków i uratowania 1200 miejsc pracy w hucie i ok. 5 tyś w Spółkach kooperujących.

Dzięki naciskom związkowców i osobistego stawiennictwa przed siedzibą, władze Banku zapaliły zielone światło dla inwestora i pracowników. Nie udałoby się to bez zaangażowania związków zawodowych w tym związkowców zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników.

W akcji protestacyjnej uczestniczyli przedstawiciele 4 z 6 Zakładowych Organizacji Związkowych. Huta Częstochowa została sprywatyzowana w  2005 roku i stała się własnością ukraińskiego Związku Przemysłowego Donbas (ISD). To jedyny producent w Polsce grubych blach m.in. dla przemysłu stoczniowego i obronnego.

galeria

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.