Członkowie ZZ Metalowcy Gates Polska Sp. z o.o. – wybrali władze statutowe

Członkowie ZZ Metalowcy Gates Polska Sp. z o.o. – wybrali władze statutowe

Dzięki odwadze i zaangażowaniu w sprawy pracownicze kilkunastu osób zatrudnionych w Gates Polska Sp. z o.o. w Legnicy oraz pomocy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce powstały na początku roku Związek Zawodowy Metalowcy Gates Polska Sp. z o.o. w dniu 5 czerwca 2022 w trakcie Walnego Zebrania Członków wybrał władze statutowe związku.

Na Przewodniczącego jednogłośnie został wybrany kol. Robert Baj, Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani kol. Dominik Tomalski, oraz kol. Marcin Emilianowicz, wybrano również komisje rewizyjną. W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Federacji oraz Przewodniczący Rady Okręgu Dolnośląskiego Lucjan Machul. Nowo wybranym władzom składamy gratulacje i wytrwałości w niełatwej związkowej pracy w reprezentowaniu pracowników.

Firma Gates Polska powstała w 2001 roku prowadzi działalność  w sektorze motoryzacji, specjalizuje się w produkcji pasków klinowych, wieloklinowych i synchronicznych dla branży samochodowej i przemysłowej oraz zestawów napędowych.  Spółka zatrudnia ok. 800 pracowników.  

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.