Czy europejska płaca minimalna jest możliwa ?

Czy europejska płaca minimalna jest możliwa ?

Ta myśl zawsze towarzyszyła związkowcom wschodniej części Unii Europejskiej, którzy z ogromnym zainteresowaniem przyjęli deklarację jaką złożyła przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula Von Der Leyen. W swojej agendzie dla Europy opublikowała następującą wizję: „Zaproponuję instrument prawny, który zapewni każdemu pracownikowi w Unii sprawiedliwą płacę minimalną. Powinno to pozwolić na godne życie w każdym miejscu pracy. Płace minimalne należy ustalać zgodnie z tradycjami krajowymi, w drodze układów zbiorowych lub przepisów prawnych. ”

Temat ten stanowił główną myśl spotkania przedstawicieli IndustriAll Europe Regionu Wschodniego który miał miejsce w Budapeszcie w dniu 3 października 2019.  Uczestnicy spotkania wraz z Przewodniczącym IndurtiAll Luc Traingle zgodzili się, że nie chcą, aby politycy decydowali o wysokości płacy minimalnej, tak jak to miało miejsce w ostatnich dniach w Polsce. To związki zawodowe muszą być w centrum dyskusji i stanowić część całego procesu. Chcemy  mieć nie tylko dyrektywę w sprawie płacy minimalnej, ale także uregulowaną dyrektywą kwestię rokowań Układów Zbiorowych Pracy, głównie na szczeblu branż. Tym samym IndustriAll rozpoczyna kampanie medialną pod hasłem Together at Work – Razem w pracy – na rzecz zawierania i negocjowania układów.

W dalszej części spotkania omawiana była wspólna deklaracja Regionu na rzecz polityki klimatycznej oraz spraw organizacyjnych przeszłorocznego Kongresu.

galeria zdjęć

 

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.