Delegowanie pracowników w czasie pandemii COVID-19, aktualne wyzwania

Delegowanie pracowników w czasie pandemii COVID-19, aktualne wyzwania

W ramach projektu „Delegowanie pracowników w czasie pandemii COVID-19, aktualne wyzwania” współfinansowanego przez Unię Europejską, którego liderem jest Federacja  w dniach  się 2 października, 2023 i 13 listopada 2023 odbyły się spotkania badaczy z Polski, Portugalii, Bułgarii, Grecji, Serbii i Słowacji.

Podczas spotkania, które odbyło się 2 października, badacze przeprowadzili szczegółowe dyskusje na temat postępów projektu. Eksperci z każdego kraju zajęli się konkretnymi aspektami kluczowymi dla badania: Ankieta internetowa: ocena odpowiedzi otrzymanych z każdego kraju. Grupy fokusowe online: Omówienie liczby ukończonych i zaległych grup. Wywiady pogłębione: Badanie przeprowadzonych i zaległych wywiadów z udziałem wszystkich badaczy. Dyskusje ujawniły wspólne wyzwania, przed którymi stoją kraje uczestniczące w angażowaniu grup docelowych.

Drugie spotkanie online, które odbyło się 13 listopada 2023 r., badacze krajowi skupili się na prezentacji wyników uzyskanych w każdym uczestniczącym kraju. Dyskusje toczyły się także wokół przygotowania raportów analitycznych dla poszczególnych krajów. Wiodący ekspert ds. badań przedstawił kompleksowy przegląd postępu badań, kończąc spotkanie określeniem terminów i nakreśleniem przyszłych działań. Na szczególną uwagę zasługuje nacisk na dostarczenie raportu analitycznego dotyczącego konkretnego kraju, co stanowi kluczowy kamień milowy w harmonogramie projektu. W miarę postępów wspólne wysiłki krajowych badaczy obiecują rzucić światło na złożone wyzwania, przed którymi stoją pracownicy delegowani w trakcie pandemii i po niej.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.