Dialog w RDS o rozwiązaniach antykryzysowych

Dialog w RDS o rozwiązaniach antykryzysowych

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczy Leszek Miętek z OPZZ, na posiedzeniu w dniu 10 grudnia br., rozpatrzył m.in. wniosek naszej organizacji członkowskiej tj. Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników dotyczący wprowadzenia do porządku prawnego trwałych rozwiązań mających na celu utrzymanie zatrudnienia w związku z pandemią COVID-19. Mirosław Grzybek, prezentując w imieniu Federacji założenia nowych przepisów wskazał, że kryzys roku 2008 oraz pandemia COVID-19 ujawniły, że brak jest systemowych rozwiązań pozwalających na ochronę miejsc pracy w momencie dekoniunktury, okresowego spadku zamówień oraz długotrwałego lockdownu związanego z przerwaniem łańcucha dostaw. Kolejne tarcze antykryzysowe z kolei, wprowadzane w pośpiechu i bez rzetelnie przeprowadzonych konsultacji społecznych, są rozwiązaniami doraźnymi i nietrwałymi. Według Federacji pracownicy powinni mieć możliwość skorzystania z efektywnych rozwiązań pomocowych, które od lat z powodzeniem funkcjonują w innych państwach Unii Europejskiej – oczywiście po ich dostosowaniu do specyfiki polskiego rynku pracy. Najlepszym przykładem takiego rozwiązania jest niemiecki Kurzarbeit, który umożliwia pracodawcy wprowadzenie w przedsiębiorstwie pracy w skróconym wymiarze godzin w przypadku wystąpienia przestoju.

link

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.