Dyskusja o pomocy dla FŁT Kraśnik

Dyskusja o pomocy dla FŁT Kraśnik

( autor – OPZZ ) 

Na zaproszenie Ministra Rozwoju i Technologii odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego „Metalowcy” przy Fabryce Łożysk Tocznych S.A. w Kraśniku ze stroną rządową reprezentowaną przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

18 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii rozmawiano o objęciu pomocą przedsiębiorstw branży metalowej, w tym Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. i wielu innych zakładów o podobnym profilu produkcji pomocą w ramach programu pomocy przedsiębiorcom energochłonnym, którzy ponoszą wysokie koszty związane ze wzrostem cen energii. Spotkanie było kontynuacją dyskusji rozpoczętej na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, który na wniosek OPZZ zajął się oceną koncepcji programu rządowego na rok 2022 pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”. Rada Ministrów przyjęła Program w dniu 3 stycznia 2023 r.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczył także Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych S.A., poinformowano Ministerstwo o aktualnej sytuacji finansowej spółki związanej z rosnącymi kosztami zakupu energii. Związek zawodowy „Metalowcy” wskazał, że FŁT S.A. jest znaczącym pracodawcą na lokalnym rynku pracy, dlatego trudna sytuacja na rynku energii może stanowić zagrożenie dla blisko 1500 mieszkańców Kraśnika oraz kooperujących z fabryką firm. Zaapelował ponadto o rozszerzenie programu pomocy na rok 2023 i przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem pogłębionych konsultacji społecznych w tej sprawie.

W spotkaniu, z ramienia OPZZ, udział wzięli: Mirosław Grzybek – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników; Artur Żarnoch – przewodniczący Związku Zawodowego „Metalowcy” w Fabryce Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.; Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ oraz Zarząd FŁT Kraśnik S.A.

(nq)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.