Dzień Metalowca 2016

Dzień Metalowca 2016

W dniach 21-23 kwietnia 2016 w Jarnołtówku w ośrodku FWP Ziemowit miały miejsce uroczyste obchody tegorocznego DNIA METALOWCA. Organizacją spotkania związkowców zrzeszonych w Federacji Metalowcy zajęła się Rada Okręgu województwa Opolskiego pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Okręgu kol. Haliny Marszałek. W obchodach udział wzięło ponad stu związkowców, reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w FZZ Metalowcy. Podczas uroczystej Akadami wyróżniającym się działaczom Zakładowych Organizacji Związkowych zostały wręczone odznaczenia OPZZ oraz Federacji i tak:

I. Na wniosek Przewodniczącego FZZ Metalowcy Przewodniczący OPZZ przyznał odznakę – „Za zasługi dla OPZZ” dla:

kol. Narloch Grzegorz,

kol. Kensy Piotr,

kol. Grablewski Marek,

II. Na wniosek Przewodniczących Okręgów  Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowcy przyznał odznakę  „ Zasłużony Działacz FZZ Metalowcy” dla:

kol. Jeżyk Grzegorz,

kol. Koziołek Arkadiusz,

kol. Ciamciak Łukasz,

kol. Pieronek Piotr,

kol. Laszczak Krzysztof,

W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z aktualną sytuacja w ruchu związkowym z perspektywy Federacji i OPZZ. Przewodniczący Federacji kol. Roman Wojtkowiak przybliżył uczestnikom najnowsze wiadomości z Zespołu Problemowego ds. prawa pracy, funkcjonującego w ramach Rady Dialogu Społecznego, w której reprezentuje OPZZ.

Aktualnie dyskusja dotyczy dwóch bardzo istotnych ustaw – ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o emeryturach i rentach. Obecnie nie ma zagrożeń dotyczących funkcjonowania Zakładowych Organizacji Związkowych na teranie zakładów pracy, ale niektóre zaproponowane zamiany mogą nieś utrudnienia np. rejestracja zamian w KRS ciągu 7 dni, wyłącznie 1 dniowe doraźne oddelegowania dla członków Zarządu oraz podniesienie progu reprezentatywności z 7 na 10 % w przypadku ZOZ zrzeszonych w Federacji i OPZZ. W przypadku emerytur stanowisko Związków zawodowych jest jednoznaczne – dotyczy oczywiście powrotu do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz możliwości skorzystania ze świadczenia wynikającego ze stażu pracy 35 kobieta i 40 mężczyzna.

Na zakończenie akademii Rada Okręgu Opolskiego podziękowała kol. Zygmunt Wojtal za długoletnią działalności i aktywność na rzecz Federacji oraz Zakładowych Organizacji Związkowych w terenu opolskiego.

W trakcie tych dwóch dni licznie prowadzone rozmowy pomiędzy przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych pozwoliły na wymianę doświadczeń i rozwiązań, które powinny zaowocować w codziennej pracy związkowej.

Galeria

 

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.