Dzień Metalowca i Hutnika 2024

Dzień Metalowca i Hutnika 2024

Tradycją hutniczego i metalowego ruchu związkowego są obchody zawodowych świąt. W tym roku działacze zrzeszeni w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, po raz kolejny, wspólnie, obchodzili je 18 kwietnia 2024 roku. W tym dniu do Hotelu Ameliówka w Machącicach Kapitulnych k/Kielc zjechało prawie 200 przedstawicieli dwóch branż związanych ze stalą. Tych którzy ją wytwarzają oraz tych, którzy ją obrabiają, by wspólnie uczcić „Ogólnopolski Dzień Metalowca i Hutnika”. Organizatorem obchodów był okręg kielecki Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

Galeria zdjęć – Dzień Metalowca i Hutnika 2024 

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce i odśpiewania hymnu – Mazurka Dąbrowskiego. W tak podniosłej atmosferze hutnicy i metalowcy  świętowali po raz kolejny od czasu gdy w 2018 wspólnie stworzyli silną i liczącą się ponadzakładową organizację związkową. To wydarzenie z całą pewnością zapadnie głęboko w pamięci jego uczestników i wpisze się na karty historii Federacji.

Prowadzący akademię Piotr Żmudziński przewodniczący okręgu kieleckiego i ZZ Metalowcy MAN BUS w Starachowicach powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich: Piotr Ostrowski przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Wiesława Licha przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego, Mirosław Grzybek przewodniczący Federacji, Grzegorz Bor, Jacek Artur Wilkoń, Patryk Wiśniewski wiceprzewodniczący Federacji, Małgorzata Dobrowolska i Alferdo Martinez z firmy Formac, Joanna Dąbrowska dyrektor Federacji oraz szefowie okręgów: Magda Łaboda, Krzysztof Wojciechowski, Lucjan Machul, Michał Rychlewski, Artur Żarnoch, Piotr Kursatzky, Lech Latarski, Józef Kawula.

Przewodniczący zaprezentował macierzysty zakład, który w 1947 roku rozpoczął produkcję pojazdów ciężarowych marki Star. Bogatą historię spółki uczestnicy akademii mogli obejrzeć w kilkuminutowym filmie. Obecnie  zakład należy do spółki MAN i produkuje m.in. niskopodłogowe autobusy jeżdżące po całym świecie. Spółka daje pracę wielu mieszkańcom Starachowic i okolicznych miejscowości i jest największy pracodawcą w regionie.

Zabierając głos Mirosław Grzybek przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce podziękował gospodarzom za zaproszenie i organizację obchodów święta metalowców i hutników.

– Dzisiaj spotkamy się na gościnnej ziemi świętokrzyskiej, która stanowi ważny element uprzemysłowienia Polski. To tutaj w Górach Świętokrzyskich na przełomie starej i nowej ery działało centrum hutnicze – jedno z największych w ówczesnej Europie, w których nasi przodkowie przetapiali rudę i wytwarzali pierwsze metalowe narzędzia. To tutaj swoje początki i korzenie ma polskie hutnictwo. Po odzyskaniu niepodległości w latach trzydziestych ubiegłego wieku na tym terenie zostały zrealizowane inwestycje w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego – w Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku – Kamiennej, Radomiu i Kielcach, które były i są nadal ważnymi ośrodkami przemysłowymi na mapie regionu i Polski – mówił Mirosław Grzybek przypominając zmiany jakie zachodziły w trakcie transformacji gospodarczej i społecznej przełomu lat 80 i 90.

Branże w której prowadzimy działalność związkową są ważnymi elementami polskiej gospodarki. Reprezentujemy przemysł motoryzacyjny, wytwórczy, elektroniczny, hutniczy, stalowy.  Są to  gałęzie każdej nowoczesnej gospodarki, a mimo to kolejny rok upłyną na zmaganiach się z problemami jakie przynosi nam obecna rzeczywistość związane z redukcją CO2, dekarbonizacją przemysłu oraz Zielonym Ładem.

Brak opłat za ślad węglowy w przypadku importu towarów spoza Unii Europejskiej, zakaz rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi po 2035 miały bezpośredni wpływ na problemy w naszych zakładach pracy. Wiązało się to ze zwolnieniami kilku tysięcy naszych kolegów i koleżanek. W krakowskim oddziale ArcelorMittal zamknięto spółkę produkującą rury, wstrzymano pracę koksowni, Huta Liberty Częstochowa od kilku miesięcy nie pracuje, w Zawierciu Cognor zamyka walcownię. Problemy mają również zakłady koksownicze należące do JSW i ArcelorMittal Poland. Wprowadzenie zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowy po roku 2035 będzie skutkowało utratą niemal 700 miejsc pracy w spółce FCA Powertrain w Bielsku Białej – kontynuował przewodniczący wymieniając inne zakłady związane z branżą automotive, które mają poważne problemu skutkujące potencjalnymi zwolnieniami.

            – Każdy z nas chce przyjaznego środowiska naturalnego dla nas i przyszłych pokoleń, ale nie możemy nie reagować jeżeli zamiany związane z założeniami polityki klimatycznej Unii Europejskiej będą powodowały likwidacje tysięcy miejsc pracy. Wraz z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych będziemy się domagać od koalicji „15 października” zintensyfikowania działań na rzecz stworzenia polityki przemysłowej Polski, która wyznaczy horyzonty dla naszych branż. Będziemy domagali się wypracowania odpowiednich ramy dla działalności przemysłu energochłonnego,  szczególnie narażonego na perturbacje w dobie transformacji energetycznej i napływu towarów spoza Unii Europejskiej.

            Miniony rok był trudnym czasem, gdzie musieliśmy i nadal musimy pilnować naszych miejsc pracy w myśl hasła IndustraiAll Europe – Nic o nas bez nas.

Jako zarząd Federacji poczyniliśmy szereg działań w ramach Rady Dialogu Społecznego i na forum z przedstawicielami nowego rządu. W styczniu koledzy z Dąbrowy Górniczej wraz radą okręgu śląskiego zorganizowali konferencję dotyczącą aktualnych problemów hutnictwa. W tym miejscy pragnę podziękować za tę inicjatywę przewodniczącym: Adamowi Wdowiakowi  i Piotrowi Kursatzkyiemu.

Zawnioskowaliśmy również aby nasze problemy zostały omówione na posiedzeniach WRDS w Katowicach i Poznaniu. Po tych spotkania zostały przyjęte stanowiska. Koledzy z ArcelorMittal Poland w Krakowie omówili sytuację w ich oddziale podczas posiedzenia małopolskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której przewodniczącym obecnie jest Józef Kawula. Złożone zostały wnioski o zwołanie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji  Hutnictwa oraz ds. motoryzacji, gdzie mamy swoich przedstawicieli.

29 marca w trakcie spotkania z minister przemysłu Marzeną Czarnecką przekazaliśmy najważniejsze problemu hutnictwa i motoryzacji, które zostały zgłaszane na marcowej Radzie Federacji. Natomiast 24 kwietnia trakcie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy będę miał okazję omówić problemy dotyczące motoryzacji i zapytać się przedstawicieli rządu jak zamierzą wesprzeć ten sektor gospodarki zatrudniający blisko 400 tysięcy osób w dobie szybko zbliżającej się elektromobilność – kontynuował przewodniczący wskazując na zagrożenia czyhające przed całym europejskim przemysłem. Przypomniał również, że w roku bieżącym obchodzimy 20 lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Kolejnym tematem poruszonym w wystąpieniu Mirosława Grzybka były negocjacje płacowe, które jak stwierdził wymagają ze strony liderów związkowych „zmorzonego wysiłku,  wielogodzinnych spotkań, rozmów na wydziałach, a niejednokrotnie też akacji protestacyjnych i nieprzespanych nocy”.

– Wasza determinacja, zdecydowanie, upór i odpowiedzialności pozwoliła zawrzeć wiele korzystnych pakietów ekonomicznych dla waszych koleżanek i kolegów. Za ten wysiłek i pracę na rzecz wszystkich załóg i pracowników objętych podwyżkami należą się wam słowa uznania i podziękowania, chociaż wiem że wielu stojących z boku kibiców nie zrzeszonych w żadnych związkach, a tym samym nie ponoszących kosztów funkcjonowania dialogu społecznego  zapewne nawet nie podziękowało, a może wręcz pozwoliło sobie na liczne uszczypliwości w waszą stronę.

W imieniu własnym oraz zarządu Federacji pragnę podziękować za pracę na rzecz uzwiązkowienia i rozwoju ruchu związkowego. Dzisiejszy Dzień Metalowca i Hutnika, to przede wszystkim czas spędzony w ramach naszej wspólnej związkowej rodziny. Myślę, że te spotkanie będzie kolejną okazją zacieśnienia wzajemnych kontaktów koleżeńskich w radosnej atmosferze w poczuciu dobrze wypełnionych obowiązków zawodowych – zakończył przewodniczący Federacji składając życzenia.

Piotr Ostrowski przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych stwierdził, że przyjeżdża do metalowców i hutników z wielką przyjemnością, bo jako szef OPZZ podziwia działaczy zrzeszonych w Federacji za ich zaangażowanie w obronie miejsca pracy i godnych warunków płacy.

– Dziękuję, za wszystko co robicie dla załóg firm, a przede wszystkim za waszą pracę na rzecz branżowego ruchu związkowego. Dzień Metalowca i Hutnika do doskonała okazja do spotkania się w gronie przyjaciół, podsumowania minionego roku i świętowania. Niestety rok 2023 był, jak słyszeliśmy w wystąpieniu przewodniczącego Mirosława Grzybka, rokiem wzmożonej pracy w obronie miejsc pracy, naszych kolegów i koleżanek. Zielony Ład wydaje się największym wyzwaniem i zagrożeniem dla sektora hutniczego, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że również dla innych branż. Dla wielu z nas jest to regulacja, która stawia pod znakiem zapytania istnienie zakładów przemysłowych w naszym kraju – mówił przewodniczący OPZZ wskazując, że Europa nie może funkcjonować bez przemysłu.

– Cieszy mnie, że coraz częściej na różnego rodzaju forach europejskich nasz głos jest dostrzegany, jest coraz silniejszy. Nie możemy zapominać, że Zielony Ład to nie zamykanie fabryk i deindustrializacja Europy. Musimy przejść tę transformacje i zachować miejsca pracy i tego będziemy pilnować. To jako przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych mogę wam zagwarantować – zakończył Piotr Ostrowski zapraszając na obchody 40 lecia OPZZ, które planowane są w listopadzie.

Wiesława Licha przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego pogratulowała święta metalowca i hutnika, a następnie złożyła na ręce przewodniczącego Federacji Mirosława Grzybka najserdeczniejsze  życzenia.

Po wystąpieniach gości przyszedł czas na najbardziej doniosłą chwilę uroczystości, wręczenie zasłużonym działaczom wyróżnień Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, które wręczył przewodniczący Piotr Ostrowski w towarzystwie przewodniczącego Federacji Mirosława Grzybka.

Odznakę II stopnia „Za zasługi dla OPZZ- złota odznaka” otrzymał Łukasz Zieliński. Odznakę I stopnia „Za zasługi dla OPZZ –  srebrna odznaka” Adam Kryszak i Justyna Kopa.

Odznakami „Zasłużony dla Federacji” II stopnia uhonorowani zostali: Izabela Rosa, Jarosław Zieliński, Marian Mielcarek, Dariusz Gołba, Jacek Murawski;

 „Zasłużony dla Federacji” I stopnia, otrzymali: Barbara Kaczmarska, Beata Kalla, Piotr Żmudziński, Adrian Jabłoński, Dariusz Błasiak, Roman Kozieł, Radosław Dziwulski, Robert Baj, Jarosław Warmiński, Grzegorz Borek, Agnieszka Sośnicka, Beata Szałata, Żaneta Trykacz, Iwona Grzesiak, Andrzej Babiński, Marek Jędro, Andrzej Kołodziejski, Mirosław Haiza, Jarosław Geisler, Robert Skalski, Elżbieta Dyrda, Monika Grochal, Anna Machniowska, Sylwia Gąsior, Łukasz Jekiełek, Dawid Kącki, Bogusław Kujawa, Wojciech Wójcik, Piotr Pieronek, Iwona Cieślak, Mariola Jakóbowska, Tomasz Alfar, Jarosław Gałka, Krystian Małek, Krzysztof Stankiewicz, Grzegorz Strózik, Dariusz Mojeścik, Łukasz Kołek.

Po zakończeniu akademii był czas na wspólne biesiadowanie podczas uroczystej kolacji, a następnego dnia na zwiedzanie okolic Mąchocic i zacieśnianie więzi pomiędzy metalowcami i hutnikami, którzy tworzą silną związkową rodzinę. 

red. Przemysław Szwagierczak 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.