EURO-MANIFESTACJA

EURO-MANIFESTACJA

Koleżanki i Koledzy Metalowcy !!!


W dniu 17 września 2011 roku we Wrocławiu odbędzie się EURO-MANIFESTACJA, która przebiegać będzie pod hasłem:

 

TAK DLA EUROPEJSKIEJ SOLIDARNOŚCI

TAK DLA MIEJSC PRACY I PRAW PRACOWNICZYCH

NIE DLA POLITYKI CIĘĆ.


Organizatorem manifestacji jest Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

Ze strony Polski koordynatorem jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

które poprzez Rady Wojewódzkie organizuje wyjazdy członków zawiązków zawodowych.

Ze strony Federacji FZZ Metalowcy odpowiedzialni za zorganizację wyjazdu są przewodniczący rad okręgów.

Początek rozpoczęcia manifestacji przewidywany jest o godzinie 13.30 z obiektów AZS Wrocław.

Federacja ZZ Metalowcy samodzielnie organizuje wyjazd 3 autokarów:

 

  • z Bielska Białej – organizator FIAT AUTO-POLAND

  • z Tychów – organizator FIAT AUTO-POLAND

  • z Okręgu Śląskiego – organizator Rada Okręgu Śląskiego
  • z Poznania – organizator Rada Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego

 

 

Pozostali uczestnicy proszeni są o kontakt z przewodniczacymi rad okręgów, którzy w porozumieniu z radami wojewódzkimi OPZZ są odpowiedzialni za organizację wyjazdu.

Na stronie www.opzz.org.pl znajduje się mapka dojazdu do obiektów AZS Wrocław.

 

Koleżanki i Koledzy Metalowcy !!!

Polskie i europejskie związki zawodowe mają takie same problemy. Kryzys jaki dotknął niektóre państwa europejskie dotyczy pośrednio lub bezpośrednio większość ludzi pracy najemnej. Nie stójmy z boku, przyłączmy się by pokazać solidrność z tymi, którzy mają jeszcze trudniej niż my. Pokażmy europejskim decydentom, że z naszym głosem trzeba się liczyć. Pamiętajmy, żę „RAZEM SILNIEJSI”

Do zobaczenia w dniu 17 września we Wrocławiu.

 

Rada Federacji Związków Zawodowych

METALOWCY w Warszawie

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.