Federacja Związków Zawodowych Metalowców  i Hutników w Polsce – zarejestrowana w KRS

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce – zarejestrowana w KRS

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce pragnie poinformować, że nowa Federacja, która została powoła na mocy Uchwał z dnia 6 kwietnia 2018 r. Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Federacji Hutniczych Związków Zawodowych.

W dniu 22 czerwca 2018 została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wraz z rejestracją Federacji został również zarejestrowany nowy Statut naszej Federacji, który jest dostępny w zakładce Statut Federacji.

Zarząd Federacji zwraca się z wnioskiem aby Zakładowe Organizacje Związkowe należące do naszej Federacji na swoich pismach, firmówkach i stronach internetowych używały nowe logo, oraz logo OPZZ , zgodnie z Uchwałą Rady Federacji nr 01/37/RF/IX/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Federacja ZZ MiH w Polsce

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.