Formularze zgłoszeniowe

Formularze zgłoszeniowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Osoby zainteresowane udziałem w seminarium zobowiązane są do wypełnienia niniejszych dokumentów
(wzory w załączniku):

– deklaracja uczestnictwa w seminarium

– oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego

– oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty do pobrania:

– Deklaracja przystąpienia do projektu

Oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego

– Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Dodaj komentarz

Your email address will not be published.