„FUTURE IS NOW” – Przyszłość jest teraz

„FUTURE IS NOW” – Przyszłość jest teraz

W dniach 25-26 października 2021 odbyło się spotkanie realizowane w ramach projektu unijnego   „FUTURE IS NOW” ( Przyszłość jest teraz ).  Głównym celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli związków zawodowych, pracowników oraz pracodawców do wyzwań i możliwości Sztucznej Inteligencji   która w przyszłości z pewnością umożliwi lepszą współpracę ludzi z maszynami. Udział wzięli między innymi przedstawiciele Chorwacji, Polski, Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, Serbii. Spotkanie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację pandemiczną za pomocą platformy ZOOM.

Grzegorz Bor 

FZZ MiH 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.