GORĄCA DYSKUSJA I WALCOWNIA GORĄCA

GORĄCA DYSKUSJA I WALCOWNIA GORĄCA

25 marca br. w NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland spotkali się przedstawiciele Branży Przemysł OPZZ województwa małopolskiego. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Branży Przemysł, członek Rady OPZZ, przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy Mirosław Grzybek oraz wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Małopolskiego Zbigniew Karczewski. Spotkanie rozpoczął przewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA Krzysztof Wójcik, w drugiej części przejął prowadzenie Józef Kawula, który jako wiceprzewodniczący Rady OPZZ w Małopolsce prowadzi branżę przemysł oraz pełni funkcję Przewodniczącego Okręgu Małopolska Federacji ZZ Metalowcy i Hutnicy.

Nowa federacja, która korzeniami sięga do historycznej 110 letniej wspólnej Federacji Metalowcy. Bo historia to rok 1869, kiedy to powstają związki zawodowe Metalowców w zakładach w Bydgoszczy i hucie Siemianowice. Historia powojenna rozdzieliła Metalowców i Hutników w roku 1949. Teraz związkowcy postanowili na powrót połączyć działania. Stąd pierwsze organizowane wspólnie Obchody Dnia Metalowca i Hutnika 25-27 kwietnia w Szaflarach.

W krakowskim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych zakładów: Stalprodukt Bochnia –Stanisław Jabłoński i Ireneusz Dudek, NSZZ Pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA Andrzej Dziki, Międzyzakładowego Branżowego ZZ Orlen Południe Jan Gleń i Zbigniew Płecki, Międzyzakładowego NSZZ Pracowników Calsberg Polska Marian Śmietana, Krzysztof Jemioło oraz Tomasz Ziołek członek Rady Okręgu.

Poza przedstawieniem najważniejszych problemów z danych zakładów, z którymi spotykają się związkowcy dyskusja skupiła się na układach zbiorowych pracy, negocjacjach z pracodawcami (których w niektórych przypadkach prawie nie ma). Wymiana takich doświadczeń jest bardzo potrzebna. I chociaż wydaje się, że każdy zakład ma swoja specyfikę, działania związkowca są podobne. Musi być cierpliwy, ale nieustępliwy, aż do znudzenia, ale najważniejsze-dobrze przygotowany i znający problemy zakładu.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie poparli protestujących nauczycieli. Józef Kawula zaprosił chętnych do wyjazdu na protest do Warszawy, gdyż Kraków pojedzie wspierać strajkujących.

Atrakcją była wycieczka do Walcowni Gorącej. To najnowocześniejszy zakład w Europie , mimo upływu 11 lat od uroczystego otwarcia. Blachy 2 metrów szerokości i 1,4 mm grubości w kręgach ważących 35 ton są dziełem krakowskich hutników, których prawie nie spotyka się podczas wędrówki prawie 500 metrową halą. Skryci za monitorami komputerów śledzą rozgrzane ponad 1200 stopni slaby i wiedzą, że nie mogą pozwolić sobie na żaden błąd.

Kiedyś pracowało w krakowskiej hucie prawie 35 tys ludzi. Obecnie zatrudnionych jest 3 tys i około 2 tys. w powstałych spółkach. Aż nie chce się myśleć, co by się stało gdy zawiodą komputery…

Józef Kawula

Rada Okręgu Małopolskiego FZZ MiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.