Harmonogram seminariów

Harmonogram seminariów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Seminaria na temat Flexicurity:

  1. 13-15 kwietnia 2011
  2. 25-27 maja 2011
  3. 15-17 czerwiec 2011

Seminaria na temat Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw:

  1. 14-16 września 2011
  2. 19-21 października  2011

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.