Hutmen Wrocław do likwidacji !

Hutmen Wrocław do likwidacji !

W związku z informacjami dotyczącymi likwidacji spółki Hutmen we Wrocławiu, gdzie działalność statutową prowadzi Zakładowa Organizacja Związkową należąca do FZZ Metalowców i Hutników, obradujące w dniu 29 czerwca 2021 Prezydium Rady Federacji podjęło Stanowisko wobec działań Grupy Kapitałowej Boryszew, która ma 100 % udziałów w Spółce. W dniu 30 czerwca 2021 Zarząd Boryszew poinformował Zakładowe Organizacje Związkowe  o rozpoczęciu likwidacji zakładu. Likwidacja Hutmenu jest niezrozumiała w kontekście wyników ekonomicznych –  w 2020 roku Spóła miała 329 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk na poziomie 22 mln zł , w 2019 odpowiednio: 326 mln zł oraz 59 mln zł). Za  pierwszy kwartał 2021 roku Hutmen miał 99 mln zł przychodów ze sprzedaży i zysk na poziomie 2,5 mln zł. Pracę może stracić ponad 200 pracowników !!! 

mg  

Stanowisko Prezydium Rady Federacji 29 06 2021

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.