I Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

I Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

W dniach 22-24 listopada 2018 w Centrum Kongresowym Orle Gniazdo w Szczyrku obradował I Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

W Zjedzie uczestniczyło 92 delegatów wybranych na 13 konferencja okręgowych mających miejsce w miesiącach wrześniu i październiku.

W trakcie pierwszego dnia Zajazdu delegaci po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczącego Federacji kol. Mirosława Grzybka, Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztofa Zielinskiego oraz Komisji Likwidacyjnej Federacji Hutniczych Związków Zawodowych kol. Andrzeja Hefemana udzieli absolutorium a następnie przystąpili do wyboru nowych władz Federacji na lata 2018 – 2022.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce został:

kol. Mirosław Grzybek (reprezentujący Okręg Śląski)

Skład Zarządu Federacji uzupełnili wybrani V-ce Przewodniczący:

kol. Piotr Kursatzky ( Okręg Śląski ) – pełniący obowiązki V-ce Przewodniczącego etatowo.

Kol. Dura Magdalena (Okręg Łódzki)

kol. Bor Grzegorz (Okręg Opolski)

kol. Marek Kijas ( Okręg Śląski)

kol. Krzysztof Wójcik ( Okręg Małopolski )

kol. Grzegorz Narloch ( Okręg Wielkopolsko-lubuski )

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został:

kol. Andrzej Hefeman (Okręg Śląski).

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

kol. Halina Szpakowska ( Okręg Małopolski )

Kol. Robert Wróbel (Okręg Lubelski),

kol. Ryszard Heimann (Okręg Wielkopolsko – Lubuski),

kol. Łukasz Stępiński (Okręg Łódzki),

kol. Andrzej Gryglicki (Okręg Dolnośląski)

kol. Marek Rumiński ( Okręg Kujawsko-pomorski )

 

Gośćmi Zjazdu byli

  • Przewodniczący OPZZ Jan Guz,

  • Przedstawiciele IG Metall Christoph Hahn oraz Gabriele Ibron,

  • Przewodnicząca Federacji NSZZ Pracowników Przemysłu Lekkiego Wiesława Licha.

  • Przedstawiciel Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność Andrzej Karol

Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu delegaci przyjęli stosowne Uchwały oraz deklarację programowa na lata 2018 -2022 – ( załącznik w pdf )

W drugim dniu Zjazdu miał miejsce uroczysty akt nadania i poświęcenia nowego Sztandaru Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. 66 honorowych fundatorów nowego sztandaru wbili gwoździa do pamiątkowej tablicy która wraz z historycznymi sztandarami zostanie umieszczona na Sali konferencyjnej w Warszawie na ulicy Długiej 29.

Galeria zdjęć

Przewodniczący FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.