II tura szkolenia

II tura szkolenia

W dniach 14- 15 marca 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników miała miejsce druga tura szkolenia związkowego dla członków zakładowych organizacji związkowych. Pierwsza część szkolenia była poświęcona najnowszym zamianom w ustawie o związkach zawodowych, które zaprezentował ekspert prawa pracy Paweł Śmigielski. Tematyką drugiej części były praktyczne zagadnienia związane z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które uczestnikom zaprezentował ekspert OPZZ Bogdan Grzybowski oraz Magdalena Kossakowska. W trakcie dyskusji Bogdan Grzybowski przedstawił również propozycje OPZZ związane z systemem emerytalnym.

Kolejne szkolenie dla członków Federacji zostanie zorganizowane w dniach 8-9 kwietnia 2019 i będzie połączone z uczestnictwem w Sejmowej Komisji Ochrony Pracy.

Mirosław Grzybek

Federacja ZZ MiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.