IndustriAll Region Wschodni

IndustriAll Region Wschodni

W dniach 11 – 13 września 2017 w Mariborze na Słowenii miało miejsce spotkanie przedstawicieli central związkowych tworzących Region Wschodni IndustriAll z Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Polski (Konfederacja Metalowców w Polsce).

W spotkaniu uczestniczył zastępca Sekretarza Generalnego IndustriAll – Luis Colunga – odpowiedzialny w InduriAll za szeroko rozumiana politykę przemysłową. Sekretarz zaprezentował uczestnikom spotkania najnowsze informacje dotyczące podjętych i realizowanych działań przez IndustriAll w Europie.

Przedstawiciele poszczególnych krajów zaprezentowali raporty krajowe o sytuacji pracowników w danych państwach. Wspólnym mianownikiem tych wstąpień była dobra sytuacja na rynku pracy mająca swoje odzwierciedlenie w utrzymującym się niskim bezrobociu. We wszystkich krajach regionu wschodniego mam do czynienia z rynkiem pracownika. Ta utrzymująca się korzystna tendencja stwarza bardzo dobra okazje aby głośno i stanowczo domagać się wyrównania płac w ramach przedsiębiorstw ponadnarodowych prowadzących działalność gospodarczą w Unii Europejskiej. Zdaniem zebranych należy dążyć w swych działaniach związkowych aby firmy międzynarodowe nie dyskryminowały pracowników ze względu na miejsce wykonywanej pracy. Pracownik zatrudniony w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, Słowacji czy Słowenii powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia jak kolega pracujący w tej samej firmie w Niemczech czy Francji. Najlepszym przykładem tej dyskryminacji jest różnica wynagrodzeń w przemyśle motoryzacyjnym. Jako Centrale Związkowe w trakcie prowadzenia negocjacji musimy domagać się zniesienia tych dysproporcji i żądać „Jednakowej płacy za jednakową pracę”. Jak poinformowali czescy koledzy w przyszłym roku do pracodawców wystąpią z żądaniem 10% wzrostu płac. Na zakończenia spotkania uczestnicy przyjęli wspólne logo dla „IndustriAll Eastern Region”

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.