Informacja CCOO

Informacja CCOO

W dniach 22- 24 sierpnia w siedzibie Federacji Związków Zawodowych METALOWCY odbyło się spotkanie przedstawicieli hiszpańskich Związków Zawodowych Federacji Przemysłu zrzeszonych w CCOO – Confederations Sindical de Comisiones Obreras z Zarządem Konfederacji Związków Zawodowych Metalowców w Polsce.

COCO jest największą centralą związkową w Hiszpanii zrzeszającą około 1,1 mln członków. Federacja Przemysłu jest odpowiednikiem branżowym naszej Konfederacji i zrzesza około 170.000 członków w zakładach przemysłu metalowego, ale także energetyków i górników.

Spotkanie miało na celu nawiązanie bezpośrednich kontaktów między naszymi organizacjami, wzajemne poznanie się oraz wymiana poglądów na podstawowe tematy dotyczące sytuacji pracowników w Polsce i w Hiszpanii. Efektem wspólnej konferencji było podpisanie porozumienia zacieśniającego współpracę naszych organizacji i otwierającego drogę do wspólnych działań i inicjatyw na forum Europejskiej Federacji Metalowców.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.