Informator Związkowy 1/2015

Szanowne koleżanki i koledzy – Metalowcy. Pragniemy przekazać na wasze ręce propozycję publikacji, która powinna stać się zapisem działań oraz wydarzeń, jakie towarzyszą naszej Federacji. Mamy nadzieję, że ten Informator Związkowy będzie również kroniką naszego życia związkowego, jakie toczy się w poszczególnych Okręgach i Zakładowych Organizacji Związkowych.

Niech będzie on zapisem tych wszystkich starań, jakie codziennie wykonujemy na rzecz poprawy sytuacji ludzi żyjących z pracy własnych rąk, a także nośnikiem naszych wartości i idei.

Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszym świecie głównym nośnikiem medialnym jest Internet, jednak jak wykazały niedawne badania naukowe najtrwalszym zapisem, którego może pokonać wyłącznie ogień lub woda nadal pozostaje papier. Stąd nasza propozycja, aby nie tylko strona internetowa, ale również wydanie papierowe nam towarzyszyło.

Wiemy, że nie dorównamy naszemu tygodnikowi „Metalowiec”, którego ostatni numer ukazał się w grudniu 1990 roku a więc praktycznie 25 lat temu, ale niech nasz Informator Związkowy dostępny w formie pdf., będzie próbą nawiązania do tradycji „Metalowca”

Na zakończenie prośba, do naszych działaczy związkowych, aby przysyłali materiały, które będzie można umieścić w naszym informatorze.

Zarząd Federacji

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.