Informator Związkowy 2020

Informator Związkowy 2020

Szanowne koleżanki i koledzy członkinie i członkowie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

 

Po blisko 2 latach ponownie pragniemy wznowić wydawanie Informatora Związkowego w formie elektronicznej z możliwością druku. Przekazujemy Wam publikację, która cieszyła się dużym zainteresowaniem członkiń i członków naszej Federacji. Chcemy aby nadal Informator Związkowy był kroniką życia związkowego, jakie toczy się w poszczególnych Okręgach i Zakładowych Organizacjach Związkowych. Zależy nam, aby tak jak w latach ubiegłych, w informatorze ukazywały się wszystkie działania jakie codziennie wykonujecie na rzecz poprawy sytuacji pracowników. Dlatego prosimy przesyłanie do biura Federacji informacji z bieżących działań. Koleżanki Koledzy w tych trudnych czasach pandemii życzymy Wam wszystkiego dobrego a przede wszystkim jak najszybszego powrotu do „normalności” oraz zdrowia dla Was, dla Waszych załóg i rodzin.

 

 

Zarząd Federacji ZZ Metalowców i Hutników

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.