Istotne zamiany w prawie pracy po 1 stycznia 2017

Istotne zamiany w prawie pracy po 1 stycznia 2017

W kolejnym odcinku kontynuującym sygnalizowanie istotnych zamian w prawie pracy dla naszych Zakładowych Organizacji Związkowych szerzonych w Federacji Metalowcy pragniemy poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 nastąpiło kilka zmian w prawie pracy w tym m.in. :

  • art. 772 i art. 104 Kodeksu pracy – stanowiący o podwyższeniu z 20 do 50 pracowników limitu zatrudnienia, po osiągnięciu, którego pracodawca musi ustalić regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Na pierwszy rzut oka zmiana wydaje się niekorzystna dla zatrudnionych, ponieważ podniesienie limitu zwalnia pracodawcę z obowiązku zawierania zbiorowego prawa pracy. Obowiązujące wówczas indywidualne umowy o pracę mogą powodować spore różnice w wynagradzaniu pracowników na tych samych stanowiskach pracy. Jednak ustawodawca zostawił „furtkę” w postaci możliwości zawarcia poszczególnych regulaminów w firmach poniżej 50 osób pod warunkiem, że w zakładzie działa Zakładowa Organizacja Związkowa i zwróci się ona do pracodawcy o zawarcie stosownych regulaminów. W firmach zatrudniających poniżej 50 pracowników, w których działają ZOZ i funkcjonują regulaminy bez zgody związków nie mogą one być wypowiadane lub likwidowane.

  • Podwyższenie limitu do 50 pracowników będzie obowiązywać również w ustawie o tworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do prowadzenia i utworzenia odpisu na zfśs będą zobowiązane podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 50 pracowników. Pracodawcy zatrudniający pomiędzy 20 a 50 osób będą mogli wybrać między świadczeniem urlopowym a tworzeniem funduszu. Jednak jeżeli w takiej firmie działa ZOZ i zwróci się z wnioskiem o tworzenie zfśs pracodawca będzie miał taki obowiązek.

  • Po raz pierwszy od 6 lat nastąpił długo oczekiwany wzrost wysokości podpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do kwoty 1 185,66 zł. a podstawą odpisu jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu nie 2016 jak domagał się OPZZ a 2012 rok ! No cóż dobre i to.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.