IV Kongres  Europejskiej Federacji Metalowców

IV Kongres Europejskiej Federacji Metalowców

Z IV Kongresu Europejskiej Federacji Metalowców

W dniach 9 i 10 czerwca 2011 r. ok. 500 delegatów i gości reprezentujących kilkadziesiąt krajowych organizacji branżowych, uczestniczyło w obradach IV Kongresu Europejskiej Federacji Metalowców ( EMF ). Kongres przyjął uchwałę, na podstawie której dojdzie do istotnej zmiany w strukturze europejskich związków zawodowych, a mianowicie powstanie szersza formuła struktury branżowej, która będzie zrzeszać pracowników zatrudnionych w zakładach przemysłu przetwórczego tj metalowców i chemików oraz pracowników przemysłu tekstylnego i drzewnego. Powołany na Kongresie zespół ma doprowadzić do powołania nowej struktury branżowej o nazwie Europejska Federacja Przemysłu do końca 2012 roku.

Delegaci wybrali nowe władze Europejskiej Federacji powierzając ponownie obowiązki Przewodniczącego kol. Renzo Ambrosetti ze Szwajcarii.. Na stanowisko Sekretarza Generalnego wybrano Ulricha Eckelmana reprezentującego niemiecki IG METALL. Zastępcą Sekretarza Generalnego został ponownie Bart Samyn.

W dyskusji kongresowej dominowały trzy wątki – konieczności inwestowania, sprawiedliwości i solidarności, przy czym kwestię „inwestowania” odnoszono głównie do zwiększenia sił i środków dla rozwoju europejskiego potencjału intelektualnego, rozbudowy służb publicznych oraz postępu technicznego i technologicznego ; „sprawiedliwość” rozumiano jako przeciwdziałanie postępującemu rozwarstwieniu społecznemu w krajach UE i wyrównywanie poziomu życia ludzi pracy w całej Europie ; zaś pod pojęciem „solidarności” wnoszono apel o pracę ponad granicami i pomoc dla słabszych , a także eliminację nierówności społecznych i gospodarczych na mapie gospodarczej. W dyskusji poruszano również kwestie skutków kryzysu lat 2008 – 2009 dla Grecji, Portugalii i Hiszpanii wskazując jednoznacznie na negatywną role banków i polityki liberalnej stosowanej bez hamulców społecznych.

Nowo wybrany Przewodniczący EFM wskazywał na konieczność stworzenia w Europie sieci kontaktów na rzecz postępu technicznego oraz rozwoju społecznego, a także stworzenia nowej polityki przemysłowej dla odnowienia Europy Socjalnej.

Polskich Metalowców reprezentowali szefowie ogólnopolskich struktur branżowych tworzących Konfederację Związków Zawodowych Metalowców – Przewodniczący Romuald Wojtkowiak, wiceprzewodniczący Stanisław Janas, oraz sekretarz Generalny Konfederacji Bogdan Kaczmarek Federację Hutniczych Związków Zawodowych reprezentował Romuald Broll – członek Rady Konfederacji. W Kongresie uczestniczyła także pięcioosobowa delegacja Metalowców NSZZ „Solidarność” Solidarność Przewodniczącym Bogdanem Szozdą na czele..

Galeria

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.