IX Zjazd Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

IX Zjazd Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

W dniach 28 – 30 listopada 2014 w Centrum Kongresowym Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej odbył się IX Zjazd Krajowy Zjazd Federacji Związków Zawodowych Metalowcy. W Zjedzie uczestniczyło 66 delegatów wybranych na konferencja okręgowych, którzy wysłuchali sprawozdań Przewodniczącego Federacji kol. Wojtkowiaka oraz Komisji Rewizyjnej kol. Grzybka za mijająca kadencję. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i udzieleniu absolutorium delegaci wybrali nowe władze Federacji na lata 2014 – 2018.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Metalowcy został:

kol. Romuald Wojtkowiak (reprezentujący Okręg Wielkopolsko – Lubuski)

W skład Zarządu Federacji uzupełnili wybrani V-ce Przewodniczący:

kol. Dura Magdalena (Okręg Łódzki)

kol. Bor Grzegorz (Okręg Opolski)

kol. Grzybek Mirosław (Okręg Śląski).

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został:

kol. Zielinski Krzysztof (Okręg Kujawsko-Pomorski).

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

kol. Siedlecki Jan (Okręg Lubelski),

kol. Heimann Ryszard (Okręg Wielkopolsko – Lubuski),

kol. Kaczmarski Andrzej (Okręg Łódzki),

kol. Pięciorak Jan (Okręg Dolnośląski)

Gośćmi Zjazdu byli Przewodniczący OPZZ Jan Guz, Przewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce Eugeniusz Sommer, Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego Stanisław Janas.

W trakcie Zjazdu zostały wręczone odznaczenia „Za zasługi dla OPZZ I stopnia otrzymał:

kol. Wojtczak Tadeusz (Okręg Dolnośląski),

odznaczeniem II stopnia wyróżnieni zostali

kol. Marszałek Halina (Okręg Opolski)

kol. Drankowski Marian (Okręg Kujawsko-Pomorski)

kol. Zieliński Krzysztof (Okręg Kujawsko-Pomorski)

kol. Grzybek Mirosław (Okręg Śląski)

 

Zapraszamy do galerii

 

Mirosław Grzybek

FZZ Metalowcy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.