Jak wzmocnić Europejskie Rady Zakładowe?

Jak wzmocnić Europejskie Rady Zakładowe?

Międzynarodowy Projekt” Dedalus and Arianna Information Consultation Participation” ,którego liderem był włoski związek CGIL Lombardia próbował odpowiedzieć na tytułowe pytanie.

W ramach Projektu powstała strona internetowa http://www.unionsnetworksindacale.eu/it/,która przedstawia związkowców z ERZ i pokazuje co można zyskać mając w Korporacji dobrze działającą Europejską Radę Zakładową.

W dniu 19.05.2016 na zakończenie Projektu odbyła się Konferencja w Mediolanie na którą został zaproszony Luca Visentini- Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. W jego przemówieniu była przedstawiona ocena sytuacji w Europie ,zagrożenia i przewidywania dotyczące przyszłości ruchu związkowego. Luca Viscentini powiedział między innymi ,że musimy tworzyć solidarny międzynarodowy ruch związkowy, dążyć do stworzenia systemów rokowań układów zbiorowych na szczeblu krajowym, równać do najlepszego modelu społecznego a nie obniżać standardy społeczne w Europie. Związki zawodowe są największą europejską organizacją społeczną liczącą blisko 50 milionów członków a najbardziej efektywne europejskie gospodarki to te w których związki zawodowe doprowadziły do wysokich standardów socjalnych.

Na Konferencji włoska centrala CGIL przedstawiła nową inicjatywę pod nazwą Karta Powszechna Praw Pracowniczych, która dąży do zjednoczenia obecnego świata pracy ,świata głęboko podzielonego przez prawo oddzielające sektor publiczny od prywatnego, pracowników najemnych od osób prowadzących działalność i od pracowników na umowach śmieciowych. Uczestnicy Konferencji poparli tę inicjatywę.

W Projekcie z ramienia OPZZ wzięli udział: mec.Paweł Galec i Jacek Murawski z ERZ Bombardier –członek Rady FZZ „Metalowcy”.

 

Jacek Murawski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.