Jan Guz z wizytą u bielskich Metalowców

Jan Guz z wizytą u bielskich Metalowców

Będący gościem 27 Zjazdu Krajowego Zjazdu Solidarności w Bielsku-Białej Przewodniczący OPZZ Jan Guz w dniu 8 października 2014 spotkał się członkami Rady Powiatowej OPZZ, wśród której znaczącą silę stanowią Metalowcy.

W trakcie spotkania została zaprezentowana aktualna sytuacja na bielskim rynku pracy. Bezrobocie w powiecie bielskim wynosi 5, 4 % co przekłada się na 10 095 osób pozostających bez pracy. Dla porównania bezrobocie w województwie śląskim wynosi 9, 9 % a w skali kraju 11,7 %. W ciągu ostatnich miesięcy tendencja jest malejąca, ponieważ tylko w miesiącu sierpniu liczba pozostających bez pracy zmalała o 141 osób. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłków posiada 16, 1 % osób.

W dalsze części zostały zaprezentowane zmiany do Kodeksu pracy, które w tym roku zostały wniesione jako projekty poselskie – umowy o pracę na czas określony nie dłuższe niż 24 miesiące oraz możliwość decydowania przez pracownika o wynagrodzeniu za prace w godzinach nadliczbowych.

Szczególne zainteresowanie wśród związkowców wzbudziła możliwość decydowania przez pracownika o zapłacie za godziny nadliczbowe zwłaszcza że jest to problem w wielu bielskich zakładach w których pracodawcy zgodnie z Kodeksem pracy udzielają dnia wolne za prace w sobotę. W zgodnej opinii przedstawiciele Rada Powiatowej poparli tą nowelizację w obecności Przewodniczącego OPZZ i wystosują odpowiednią petycję.

Innym bardzo ważnym tematem poruszanym w trakcie spotkania to zatrudnianie pracowników przez Agencję Pracy Tymczasowych. Szczególny przypadkiem są tu zakłady Enersys Contract Bielsko-Biała ( produkcja akumulatorów), których blisko 1/3 załogi zatrudniona jest poprzez agencję, co stanowi ewidentne łamanie wszelkich zasad.

Przewodniczący Metalowców z tym zakładzie kol. Jarosław Jodłowiec zapoznał zebranych o złożeniu pozwu sadowego w kwestii nadużywania przez amerykański koncern ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych niebędącej zgodnie z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tej ustawy.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący OPZZ Jan Guz zaprezentował  aktualna sytuację w ruchu związkowym oraz udzielał odpowiedz na liczne pytania zadawane przez zebranych.

Gościem Rady był również Przemysław Koperski – kandydat na Prezydenta Bielska-Białej, który zebranym przestawił swoją wizję funkcjonowania miasta po wygranych wyborach.

Mirosław Grzybek

FZZ METALOWCY

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.