Jubileusz 25-lecia

Jubileusz 25-lecia

W dniu 22 maja 2010 w OW.. Panorama-Centrum w Szczyrku odbyło się coroczne Zebranie Delegatów NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa Fiat Auto Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej połączone z uroczystościami jubileuszowymi 25-lecia przynależności poszczególnych członków Związku do naszej Organizacji.

W roku 2008 przed zbliżającym się jubileuszem 25-lecia funkcjonowania naszej Organizacji, Zarząd Związku podjął stosowna uchwałę w myśl, której każdy członek Związku legitymujący się 25 letnim nieprzerwanym stażem związkowym jest zapraszany na coroczne Zebrania Delegatów połączone z uroczystą akademią.

W tym roku 25 letnią przynależnością mogą poszczycić się 43 osoby, które w roku 1985 wstąpiły w szeregi Metalowców i są w nich do tej pory.

Szanownym jubilatom w trakcie akademii w prezentacji multimedialnej została zaprezentowana najnowsza historia naszego Związku obejmujące lata 1983 – 2010 z wykorzystaniem elementów przygotowanych przez Federację na obchody 100-lecie ruchu związkowego w Polsce pod sztandarami Metalowców.

Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycił nas Przewodniczący Federacji kol. Romuald Wojtkowiak, który poruszył najistotniejsze zagadnienia z jakimi boryka się ruch związkowy w Polsce a także nasza Federacja. Najbardziej wyróżniającym się jubilatom w szerzeniu idei związkowych wręczył odznaczenia – Zasłużony dla OPZZ i Zasłużony dla Federacji Metalowcy.

Przybyli na spotkanie mieli również możliwość wymiany zadań z Panią Poseł na Sejm RP – Bożeną Kotkowską, reprezentująca w Sejmie Klub Poselski Lewica. W swoim wystąpieniu obiecała że dołoży wszelkich starań aby złożony przez OPZZ, obywatelski projekt zmian dotyczący możliwości przechodzenia na emeryturę po 35 i 40 latach pracy stosownie przez kobiety i mężczyzn uzyskał akceptację w opinii większości posłów.

Na zakończenie wszystkim jubilatom w imieniu Zarządu Związku kol. Przewodniczący Stanisław Młynarczyk podziękował za wytrwałość w przynależności do naszej Organizacji jednocześnie życząc dobrego zdrowia oraz krzewienia idei ruchu związkowego zwłaszcza pośród młodszego pokolenia, ponieważ Związek tworzą ludzie dla ludzi.

Dla każdego jubilata Zarząd Związku ufundował okolicznościowy upominek.

 

PS.

Tą informacją zachęcamy inne Organizacje Związkowe to zorganizowania podobnych jubileuszy, ponieważ nie tylko doceniają one poszczególnych członków Związku ale zarazem wzmacniają poczucie więzi i przynależności do ruchu związkowego.

Galeria zdjęć

 

 

Mirosław Grzybek

V-ce Przewodniczący

NSZZ Pracowników FAP i Spółek

w Bielsku-Białej

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.