Jubileusz 40-lecia Federacji

Jubileusz 40-lecia Federacji

W dniach 6-8 października 2023 w OW Weronika INN w Poroninie zostały zorganizowane uroczyste obchody 40-lecia funkcjonania dwóch Ogólnopolskich Organizacji Członkowskich będący założycielami w roku 1984 Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: 

  • Federacji Hutniczych Związków Zawodowych
  • Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego „Metalowcy”

które od 5 lat funkcjonują pod wspólnym sztandarem FZZ Metalowców i Hutników w Polsce. W uroczystościach udział wzięło 180 przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych z całego kraju. Gośćmi jubileuszu byli Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, Przewodnicząca FNSZZ Przemysłu Lekkiego Wisława Licha, Przewodniczący ZZPE Maciej Ostrowski, byli Przewodniczący FHZZ Jan Piesiur i Eugieniusz Sommer oraz Wiceprzewodniczący FZZ Metalowcy Stanisław Młynarczyk. Uczestnicy w prezentacji multimedialnej obejrzeli 4 dekady najnowszej historii, goście złożyli życzenia a wyróżniający się działacze związkowi otrzymali odznaczenia. 

Lista odznaczonych 

Galeria zdjęć  

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.