Kampania : „Razem w pracy” – „Together at Work”

Kampania : „Razem w pracy” – „Together at Work”

 

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce będąca członkiem IndustriAll Europe włącza się do kampanii „Razem w pracy” na rzecz rokowań zbiorowych.

Celem kampanii jest wykazanie pozytywnego wpływu tych rokowań przeprowadzonych przez związki zawodowe, w zapewnianiu lepszego życia pracownikom.

Od lat 90 ubiegłego wieku w całej Europie pracodawcy mają tendencję do unikania branżowych układów zbiorowych co bezpośrednio przekłada się na niższe stawki wynagrodzeń pracowników nie objętych układami.

Firmy z układami zbiorowymi mają lepsze warunki w zakresie płac, premii, czasu pracy, dodatków stażowych i jubileuszy.

Rokowania zbiorowe promują równość i godne zatrudnienie. Wszędzie daje to pozytywne efekty. Oto kilka przykładów z wybranych krajów z różnych części Europy:

Republika Czeska : członkowie OS KOVO w sektorze metalowym zarabiają o 15% więcej dzięki swojemu układowi zbiorowemu ( co oznacza dodatkowe 200 euro miesięcznie ).

Dania : członkowie CO-industri mają o 25% więcej korzyści, które obejmują różnicę płac, krótsze godziny pracy i inne korzyści w firmach z układami zbiorowymi.

Niemcy : dane z IG Metall pokazują, że w firmach bez układów zbiorowych płace są niższe średnio o 24 % a w przypadku pracowników niewykwalifikowanych różnica jest mniejsza nawet o 32%. Pracownicy objęci układem pracują od 35 do 38 godzin tygodniowo nie objęci układem 40 godzin tygodniowo.

Wielka Brytania: członkowie UNITE zarabiają średnio 10% więcej niż osoby nie objęte układami.

„Lepiej jest dla pracowników, przystępując do związku i negocjując wspólnie. Tylko razem możemy wygrać lepszą płacę i warunki z korzyścią dla wszystkich ”stwierdza Luc Triangle – Sekretarz Generalny industriAll Europe. „Podnoszenie świadomości pracowników na temat korzyści wynikających z rokowań zbiorowych, zwiększanie członkostwa w związkach i wzmacnianie związków zawodowych są zatem głównymi celami naszej kampanii.„

źródło: https://news.industriall-europe.eu

Link do filmu promującego kampanie

https://www.youtube.com/watch?v=feMtZerAEn4

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.