Informator Związkowy 2020

Informator Związkowy 2020

Szanowne koleżanki i koledzy członkinie i członkowie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.   Po blisko 2 latach