Okręg Śląski po wyborach

Okręg Śląski po wyborach

W dniu 16 września 2022 zgodnie z harmonogramem oraz uchwałą Rady Federacji miał miejsce pierwszy Zjazd Okręgowy Federacji w Katowicach