Pikieta

Pikieta

We wtorek 22 września 2020 ok. 100 związkowców zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce pikietowało pod